Een visioen – het ontstaan van een leefgemeenschap

Een visioen – het ontstaan van een leefgemeenschap

Het begon als een visioen
Met een groep vrienden een warme en positieve plek te creëren voor mensen die dit missen in de maatschappij, was zijn visioen. De stichter en inspirator van de leefgemeenschap is Stephen Boonzaaijer. Hij ging met acht andere echtparen in gesprek om deze droom tot werkelijkheid te maken. In 1987 is De Bondgenoot opgericht.

 

Samen iets betekenen
Stephen Boonzaaijer ging voor in de hervormde deelgemeente van Barneveld. Vanuit deze deelgemeente werden veel zelfhulpgroepen gevormd en binnen deze groepen werden veel mensen geholpen. Sommige mensen hadden meer nodig dan deze zelfhulpgroepen alleen. Stephen Boonzaaijer nam het initiatief om met acht echtparen de handen ineen te slaan. Ze gingen intensief met elkaar in gesprek om te bedenken hoe ze samen iets voor mensen konden betekenen.

“Wij gaan niet bij elkaar, maar naast elkaar wonen, zoals mensen in moeilijke tijden naast elkaar staan.”


Droom wordt werkelijkheid

De echtparen werden vrienden van elkaar. Elke week praatten ze over hun droom een plek te creëren waar mensen een kans krijgen aan hun leven te werken of opnieuw te beginnen. Dat kan alleen in een positieve en warme omgeving. Na vijf jaar praten, discussiëren en samen zoeken werd stichting De Bondgenoot opgezet. Er werden negen gezinswoningen en negen appartementen gebouwd. Het werd een soort hofje midden in een woonwijk in Barneveld. Negen gezinnen verkochten hun eigen huis en trokken in op De Bondgenoot. Ook trokken er negen bewoners in de appartementen. In 1987 werd leefgemeenschap De Bondgenoot werkelijkheid.

“Mensen die de warmte en glans verloren hebben in hun leven kunnen hier weer op verhaal komen.”

 Visioen

Het verhaal van De Bondgenoot – een overzicht

De Bondgenoot kent een interessant verhaal die wij graag met u willen delen. De leefgemeenschap bestaat 28 jaar, een rijke tijd waarin veel ervaring is opgedaan en vele Bondgenoten en vrienden zijn in– en uitgestapt.

In 1978 werd begonnen met zelfhulpgroepen, geïnitieerd door de toenmalige pastor van de hervormde deelgemeente in Barneveld. Later werden er mensen opgenomen in gezinsverband omdat de zelfhulpgroepen alleen niet voldoende bleken.

Van 1979 tot 1983 werd gepraat onder leiding van pastor Stephen Boonzaaijer over het idee een woon-en leefproject op te zetten waar de hulpverlenende gezinnen hun krachten konden bundelen.

In 1983 werd Stichting De Bondgenoot opgericht. Extern werden er relaties gelegd met fondsen, kerken, burgerlijke gemeenten en andere stichtingen en leefgemeenschappen. En intern werden de relaties versterkt tijdens bezinningsweekenden. Naast de ideële tak van De Bondgenoot werd ook een coöperatieve woonvereniging opgericht.

In 1985 werd 3000m² grond gekocht en na een informatie avond voor Barneveldse burgers en toekomstige buurtbewoners werd begonnen met de bouw.

Het is de kunst een helend leefklimaat te scheppen, waar mensen kunnen leren thuiskomen.

1987 tot 1997, de eerste 10 jaar van De Bondgenoot zijn avontuurlijk en dynamisch. Op 27 mei 1987 wordt de eerste steen van De Bondgenoot gelegd. Negen gezinnen, vaste bewoners genoemd, nemen hun intrek in de gezinswoningen en staan met elkaar voor een grote uitdaging. Er is een grote toeloop van mensen die hulp zoeken en het aantal appartementen wordt dan ook snel uitgebreid van acht naar twaalf. Er wordt plek geboden voor 12 medebewoners welke na een aantal jaren terugstromen naar de maatschappij. Na 4 jaar wordt besloten tot ingebouwde psychologische begeleiding voor de medebewoners en het uitbreiden van het Grote Huis met 6 verschillende werkruimten, zodat er voor iedereen dagbesteding is.

Er heerst hier geen klinische sfeer, maar wij nemen de mensen op in onze vriendenkring.

De bewoners van de appartementen van De Bondgenoot komen in aanmerking voor huursubsidie. Door de bijzondere vorm van opvang ontvangt De Bondgenoot verschillende prijzen, waaronder de Willem-Arntz prijs en de ‘Bemoei je d’r mee-prijs’ van het Humanistisch Verbond.

Van 1997-2007, het tweede decennium van De Bondgenoot, is het opnieuw dynamisch en dat gaat gepaard met grote uitdagingen. Er vinden enkele wisselingen plaats binnen de gezinshuizen en er worden grootse werkprojecten opgezet. Vanuit de contacten die er zijn in Indonesië en Thailand wordt begonnen met een Derde Wereldproject: ‘Bondgenoot Partner’. Handicraft gemaakt door kansarme vakmensen in deze landen wordt verkocht aan de Wereldwinkels in Nederland en later ook Fair Trade Shops. Dit brengt veel werk met zich mee. Ook wordt in een grote loods op het Jeugddorp de Glind een 15 meter lange boot vanaf casco gebouwd. Aan dit project werken medebewoners jarenlang mee. Er volgen nog twee kleinere bootprojecten. Vanaf 2004 zijn er elk jaar verschillende jongeren uit Europa die in het kader van een diaconaal jaar meewonen, – leven en – werken op De Bondgenoot. Warme vriendschappen zijn gelegd en met de meesten is het contact blijven bestaan.

Leefgemeenschap de Bondgenoot staat voor een “goed” leven en daagt uit tot creatief geloven!

In 2006 brak een roerige tijd aan. Drie vaste gezinnen verlieten De Bondgenoot en het was ijverig zoeken naar nieuwe vaste bewoners. De Bondgenoot verscheen op televisie, radio en er kwamen artikelen in diverse maand- en dagbladen. Als in een wonder werden er nieuwe gezinnen gevonden en zij namen hun intrek. Daardoor brak er een nieuwe tijd aan. Er moest een nieuw evenwicht worden gevonden. Doordat een aantal medebewoners hun plek als dragend lid in gingen nemen werd de laatste jaren het verschil tussen mede- en vaste bewoners steeds minder merkbaar.

In 2007 hebben we unaniem besloten om het onderscheid tussen mede- en vaste bewoner te laten vallen. Op basis van vriendschap en respect voor elkaar draagt iedereen bij naar eigen kunnen. De Bondgenoot blijft wel een plek waar mensen een nieuwe start kunnen maken. Door deze verandering is de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de eerdere medebewoners groter geworden. Vanaf deze periode is er een frisse wind door de Bondgenoot gaan waaien en steeds meer (jonge) bewoners nemen verantwoordelijkheden op zich met oog op de toekomst.

In 2013 bestond De Bondgenoot 25 jaar! Dit hebben we gevierd in het Schaffelaartheater te Barneveld met al onze Bondgenootvrienden in Nederland en Europa. Ter ere van het jubileum is het boekje “Wonen en leven op één erf” door Stephen Boonzaaijer geschreven. Aan dit boekje hebben we zelf veel en ook is het voor startende leefgemeenschappen een bron van inspiratie en herkenning.

In 2014 is er een nieuwe bestuursvorm gekomen. Elke bondgenoot kan zich hiervoor aanmelden. Een bestuurslid legt een mooie gelofte af waarbij als eerste regel wordt genoemd: “Ik wil leerling zijn…”. Het is voor ons erg belangrijk dat we geen bazen zijn, maar als leerling in het leven staan.

In 2015 is het bestuur voor het eerst op retraite geweest om de kern van het bondgenoot zijn op te halen. Het was mooi en goed om zo open en eerlijk met elkaar te praten over de toekomst van De Bondgenoot. Onze rijke historie maakt dat we vol liefde en inspiratie de toekomst tegemoet gaan! Ondertussen wordt er hard geklust, niet alleen aan ons eigen leven, maar ook aan een aantal appartementen die worden gerenoveerd.

In 2016 gaan we door met de renovatie en beginnen we met een dak-koepel op de zolderappartementen. Zo wordt het zoldertje een ruimer en lichtere plek van wonen. Ook de keuken en badkamer die meer dan 20 jaar hebben gefunctioneerd worden door onze eigen mannen gerenoveerd. Daarnaast gaat een groep van 10 Bondgenoten twee weken kamperen op een idyllisch plekje in zuid-Frankrijk.

Af en toe neus ik in de oude nieuwsbrieven vanaf 1987. Wat hier allemaal wel niet is gebeurd, hoe veel mensen er wel niet zijn geweest. Dan zou ik het hier wel eeuwig willen laten bestaan.

Reageren is niet mogelijk