Spiritualiteit

Spiritualiteit

De Bondgenoot bestaat dankzij een unieke spiritualiteit. Spiritualiteit is betekenis geven aan je leven. Door in gesprek met anderen te zijn, kan iedereen groter leren kijken en denken. Onze spiritualiteit vindt zijn oorsprong vindt in het Joods/Christelijke. Als Bondgenoten staan we voor een bredere kijk, een groter leven. We kijken verder dan onze neus lang is. We kennen het kleine en het grote leven. Het kleine leven is mopperen en je vergelijken met de buurman. Het grote leven gaat over vriendschap, ontmoeting en betekenis geven aan je leven en aan wat je wel of niet doet.

Spiritualiteit werkt niet aan het vergroten van je ego, maar aan het vergroten van je levensvisie

(uit: Leven en wonen op één erf)

Inspiratie 

De spiritualiteit is niet uit de lucht komen vallen. Stephen Boonzaaijer is de inspirator van De Bondgenoot. Hij had een visioen om een plek te creëren waar mensen die vereenzaamd zijn of de draad van het leven zijn kwijtgeraakt zich thuis kunnen voelen. Om samen met anderen te ontdekken hoe een goede God en het grote levensverband ook hun leven groot kan maken. Wanneer de druk van vergelijken en respect verdienen weg valt, komt er ruimte. Inspiratie betekent dan ook letterlijk: adem halen.

“Daar waar een mens de moed heeft om te kiezen voor een ander, wordt iemands spiritualiteit zichtbaar”

 

Het vuur brandende houden

Samen een warm en positief leefklimaat scheppen en behouden vraagt om levenskunst. Het is niet altijd gemakkelijk en vraagt van iedere bewoner een eerlijke kijk naar zichzelf. Hoewel Stephen de persoon is die de spiritualiteit op de Bondgenoot weet aan te steken, zijn we met elkaar verantwoordelijk om het vuur brandende te houden. Dat beoefenen we met name in de Grote Kring op vrijdagavond, maar ook gewoon doordeweeks bij andere ontmoetingen. En dat maakt het leven op de Bondgenoot nou zo bijzonder en een plek van Levenskunst.

“Ik neem een stukje Bondgenoot mee naar het werk. Het voelt als een soort roeping dat wat ik op De Bondgenoot leer uit te dragen naar mijn leerlingen in de klas.”

Ismael schommel

Reageren is niet mogelijk