Grote kring

De Grote Kring

“Je kunt pas mens zijn als er anderen zijn die jou willen ontmoeten.”

De Grote kring bestond al voor De Bondgenoot er fysiek was. En nog komen elke vrijdagavond alle Bondgenoten samen in het grote huis om het fundament van een leefgemeenschap in stand te houden. Dit doen we door samen stil te staan bij waarom we op De Bondgenoot wonen. Niet alleen omdat we het gezellig, leuk of veilig vinden. Het is verrijkend en leerzaam om Bondgenoot te zijn. In de grote kring is er ruimte voor gesprek over de grote levensvragen. We prikkelen elkaar met onze verschillende gedachten en ervaringen. Het is verrijkend elkaars verhalen te horen en op elkaar betrokken te zijn.

We vormen een plek van levenskunst. De kunst is om je eigen leven te waarderen, jezelf te accepteren en je levensverhaal een plek te geven. Daarnaast is er het levensverhaal van de ander. heb jij ruimte in jezelf voor de ander?

Ik heb hier geleerd niet meer met oplossingen te komen. Eerder was ik bang voor wat er allemaal in de wereld gebeurde en de problemen van mensen. Maar in de grote kring heb ik geleerd geen oplossingen te geven, maar met warmte en liefde naast de mens te staan.”

Thema’s

De kring beginnen we met een vraag of een thema, voorbeelden hiervan zijn:

– Mens zijn met een ziel
– Waarom wonen wij op De Bondgenoot?
– De piramide van het bestaan, met onderwerpen als spiritualiteit, gezondheid, literatuur, filosofie etc.
– In opstand komen tegen onzin, onrecht en alles wat de liefde in de weg staat.
– Vrijheid, verantwoordelijkheid en communicatie

Heel af en toe kijken we een film, zoals Human of Stand van de Sterren en praten we daarover na.

Reageren is niet mogelijk