Giften en donaties

Dankbaar

Als Bondgenoten zijn wij erg dankbaar voor alle vrienden, diaconieën en fondsen die ons (financieel) steunen of hebben gesteund. Zonder deze support zouden wij als Bondgenoot niet kunnen bestaan. Naast onze donateurs dragen wij als Bondgenoten zelf ons steentje bij om de leefgemeenschap draaiende te houden. Om kosten te besparen onderhouden we zelf de gebouwen en regelen we onze eigen administratie.

Giften

Wilt u De Bondgenoot ondersteunen?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL02 INGB 0655 1344 92 t.n.v. Stichting De Bondgenoot, te Barneveld, o.v.v. donatie ……(naam/organisatie)
Veel dank!!

Fiscaal aftrekbaar

Stichting De Bondgenoot is aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk