Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling van de Bondgenoot

Het doel van De Bondgenoot is het vormen van een positief leefklimaat met extra bescherming en structuur voor hen die dat nodig hebben (Art 3,3 van de Statuten).
Een positief leefklimaat ontstaat als iedere bewoner zijn medebewoners accepteert als gelijkwaardig, en het welzijn van de ander even belangrijk acht als van hem/haarzelf. (Zie hieronder).
Dit was bijna drieduizend jaar geleden het profetisch ideaal in Israël. Jezus Messias heeft dit visioen exemplarisch uitgedragen tot zijn dood. Stephen Boonzaaijer heeft als theoloog en mysticus dit visioen opgepakt en inzichtelijk gemaakt in publicaties over het Relationele leven (Art 3.1) Daarnaast heeft hij samen met bezielde vrouwen relationele werkgroepen georganiseerd, waardoor honderden mensen uit een beklemmend isolement bevrijd konden worden (Art. 2). De Bondgenoot heeft in haar dertigjarig bestaan laten zien dat slachtoffers van vereenzaming, isolement en verpaupering zelf in staat zijn een menswaardig leven op te pakken mits zij een volwaardige plaats krijgen in een warm menselijke omgeving. Daarmee laat De Bondgenoot in een hyper-individualistische samenleving zien, dat het anders kan (Art 3,5).


Het beleidsplan van de Bondgenoot

Anders gezegd: Waar staan we voor en hoe werken we?

De Bondgenoot biedt hulp aan mensen die vastgelopen zijn en met de beschikbare vormen van hulpverlening niet te helpen zijn. Mensen die alleen staan en de nodige tegenslag hebben gekregen, kunnen gemakkelijk vereenzamen. Daarmee komt men in een negatieve spiraal, waardoor het leven somber en kaal wordt. In die omstandigheden mist men de kracht zich daar bovenuit te werken. Binnen het vriendschappelijk verband van De Bondgenoot kan dat wel lukken. Vooral dankzij de ontmoetingen tijdens het ontbijt, de lunch en als men elkaar op het terrein tegenkomt. In dit warme bad geneest de wond van vereenzaming, isolement en verpaupering. We kunnen dat doen door mooi relationeel met elkaar om te gaan. Wat is dat?

Het relationele leven gaat heel eenvoudig: We zien elkaar als een medemens en niet als probleemgeval. Wie goed doet, goed ontmoet, zegt het spreekwoord. , Het is fijn voor iedere bondgenoot zo met elkaar om te gaan. Dat werkt ook heel bevrijdend. Deze ontdekking (van Stephen Boonzaaijer, stichter van De Bondgenoot) is algemeen toepasbaar. Want uiteindelijk geldt voor ons allemaal dat wie veel goede vrienden om zich heen heeft, kan gelukkig zijn en sterk. Dat is eenvoudig gezegd, maar zo leven is natuurlijk wel een kunst. We leven immers dag en nacht met elkaar op één terrein. Als één bewoner lijdt, lijden alle mee; als één feest viert, vieren we allemaal feest. Iedere dag is nieuw en altijd gebeurt er wel wat. Om ons daarbij bij te sturen, komt het bestuur ‘om de week’ een avond bij elkaar om de vinger aan de pols te houden. Daarnaast komen we op vrijdagavond allemaal bij elkaar om te praten over het leven en wat ons bezig houdt. Dat helpt ons positief met elkaar verbonden te blijven.
Met deze visie heeft De Bondgenoot veel succes. Dat is goed voor onszelf, maar het laat de maatschappij zien dat een wijze en gelukkige manier van samenleven mogelijk is. Dat is naar buiten toe ook goed overgekomen.
Ter illustratie een paar feiten over De Bondgenoot tussen 1987 – 2017:

 • 135 personen hebben een verblijf op De Bondgenoot gehad, waaronder een dakloze, een vluchteling uit Syrië én uit Afghanistan en een verdwaalde jongeman uit Soedan.
 • 168 leefgemeenschappen, diaconieën, wereldwinkels hebben een avond of een dag bij De Bondgenoot een discussie en rondleiding gekregen.
 • 85 leefgemeenschappen zijn door De Bondgenoot moreel ondersteund.
 • 15 studenten hebben bij De Bondgenoot een plek gekregen als stage voor hun studie (Middelbaar beroepsopleidingen, hogeschool en universiteit).
 • 13 stagiaires hebben vanuit de PKN kerken Een jaar van hun leven aan Leefgemeenschap De Bondgenoot gegeven.
 • 6 landelijke prijzen heeft De Bondgenoot gekregen, te weten:
  • De Willem Arntz Prijs 1993 (1e prijs)
  • De Beste Bemoeial Prijs 1995 (2e prijs)
  • De Maatschappelijke prijs van Barneveld voor het beste vrijwilligers project 1996
  • De Landelijk steunpuntprijs voor leefgemeenschappen 1997 (1e prijs)
  • De ‘Bemoei je der mee’ prijs Humanistisch Verbond 1998 (1e prijs).
  • Onder Trouw lezers, de 5e publiekprijs, als beste vrijwilligersproject in Nederland.
 • 3 Televisie-documentaires zijn over De Bondgenoot gemaakt:
  • NCRV documentaire wonen en leven 1992
  • IKON documentaire Droom en Daad 1995
  • AVRO documentaire Twee Vandaag 2005
 • 4 Radio praatprogramma’s hebben aandacht aan de Stichting besteed:
  • Op Radio 2 Waar wegen gaan 1988,
  • Op Ned. 5 ‘Na de zegen’ 1997,
  • Op Ned 2 EO 2006 ‘De Bondgenoot een thuis’.
  • Op 2011 KRO/NCRV praatprogramma: Wat wil je met je leven?
 • 16 krantenartikelen zijn over De Bondgenoot verschenen:
  • NRC Handelsblad 1987
  • Volkskrant 1990,
  • Amersfoortse Courant 1992,
  • Barneveldse Krant 1992,
  • ‘Ter Sprake’ van de Nederlands Protestantse Bond 1992,
  • Maandblad Optimist 1992,
  • Maandblad Ode 1996,
  • Psychologisch Magazine 1998,
  • Dagblad Trouw 1999,
  • Landelijke congregatieblad 2003,
  • Maandblad Speling 2005,
  • Optimist 2006,
  • Barneveldse Krant 2009,
  • Amersfoortse Courant 2011,
  • Barneveldse Courant 2012, 2015, 2017.

BELEIDSUITVOERING 2014-2017

 • 123 Aanmeldingen vanuit het hele land per telefoon, brief of email.
 • 21 Personen worden doorverwezen naar andere instanties
 • 5 Personen krijgen een nieuw verblijf binnen De Bondgenoot
 • Nieuw echtpaar als dragend lid in De Bondgenoot
 • 8 Personen maken een nieuwe zelfstandige doorstart naar een andere vorm van wonen.
 • 4 Leefgemeenschappen vragen begeleiding bij het opstarten van een leefgemeenschap
 • 1 student (Universiteit Utrecht) loopt stage op De Bondgenoot
 • 5 Diaconale kerkelijke gemeente relateren een kerkdienst aan De Bondgenoot.
 • 9 keer komt een vrienden nieuwsbrief over het leven in De Bondgenoot uit en wordt opgestuurd naar 600 vrienden in het land.
 • 9 optredens in het land rond het spirituele gedachtengoed van Stephen Boonzaaijer in 2014
 • 17 optredens in het land rond het spirituele gedachtengoed van Stephen Boonzaaijer in 2015
 • 16 optredens in het land rond het spirituele gedachtengoed van Stephen Boonzaaijer in 2016
 • 8 optredens in het land rond het spirituele gedachtengoed van Stephen Boonzaaijer in 2017
 • Vertaling van spirituele Paasboek in het Indonesisch (2015)
 • Gemeenschappelijke woondag voor kleine leefgemeenschappen in Nederland via KNR 2014
 • Nieuw beleidsplan 2015
 • Nota jaarverslag: Leven en werken op De Bondgenoot door Stephen Boonzaaijer 2015
 • Drie gezamenlijke open buurtdagen voor de omgeving van De Bondgenoot 2014,2016, 2017
 • Vier open culturele avonden voor gasten, bezoekers en betrokkenen van De Bondgenoot
 • Drie open literaire avonden voor bezoekers, bondgenoten en vrienden
 • Diverse bezoeken van groepen en mensen uit de maatschappij voor rondleiding en kennismaking
 • 39 dagdelen, weekenden of midweken aangeboden voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven of op zoek zijn naar een plek in hun leven.
 • Samenwerking met de Gemeente Barneveld en De Bondgenoot i.v.m. opname vluchtelingen 2016 en 2017
 • Samenwerking met de GGZ Barneveld
 • Twee krantenartikelen over het leven in De Bondgenoot 2014, 2016

Reageren is niet mogelijk