Structuur en organisatie

Structuur en organisatie

Leefgemeenschap De Bondgenoot is opgedeeld in een Stichtingsbestuur en een Coöperatieve Woonvereniging.

Stichtingsbestuur

De stichting behartigt de ideële belangen van De Bondgenoot. De leden hebben als doel de spiritualiteit en het leefklimaat op de leefgemeenschap te beschermen en hoog te houden.

Coöperatieve Woonvereniging

De vereniging heeft de exploitatie van het woonerf met het Grote Huis, de gezinswoningen en appartementen daarop ten doel. Zij geeft gestalte aan de ideële belangen van De Bondgenoot. Bewoners van de gezinswoningen zijn lid van de Coöperatieve Woonvereniging.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of vier bestuursleden, ad hoc gevormd en alleen voor ad hoc of urgente zaken.

De grote kring

In het kader van communicatie worden belangrijke en praktische zaken besproken, danwel goedgekeurd door de grote kring. De grote kring bestaat uit alle bewoners van De Bondgenoot.

Comments are closed